Vacature

Vacature inpakker/inpakster - solliciteer online

Solliciteren bij Cartonnages Roland kan je makkelijk online doen. Vul alle veldjes in het sollicitatieformulier zorgvuldig in.
Zo beschikken wij meteen over de nodige gegevens om uw kandidatuur te evalueren.

Functie:      
Ik solliciteer voor de functie van: Inpakker / Inpakster    
Persoonlijke gegevens:      
Naam en voornaam:    
Straat: Huisnummer:
Gemeente: Postcode:
Telefoonnummer: Gsm:
E-mailadres:    
Geboortedatum:  
Rijbewijs categorie: Vervoermiddel:
       
Ontvangt u momenteel een werkloosheidsuitkering?  
Zo ja, sinds wanneer ?  
Hebt u medische beperkingen waar we rekening moeten mee houden ?  
Zo ja, welke ?
Opleiding (vanaf middelbaar in chronologische volgorde)    
Van - tot Onderwijsinstelling Richting en specialisatie Resultaat
 -
 -
 -
 -
 -
       
Andere diploma’s of cursussen ?      
       
       
Moedertaal :    
       
Andere talen: Niveau:      
Grafische kennis    
Beschikt u over enige grafische kennis?  
    Zo ja, welke?
    Andere:
Huidige / vorige werkgever(s) (in chronologische volgorde)  
Van - tot Uitgeoefende fuctie Reden van vertrek  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
       
Varia      
Wanneer zou u ten vroegste in dienst kunnen treden ?    
Huidige hobbies / vrijetijdsbestedingen:    
Ten slotte      
De Privacy-wet van 8 december 1992 reglementeert het verwerken van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig de wet geven wij u graag de volgende informatie : alle in dit sollicitatieformulier verstrekte informatie en alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure verzameld worden, kunnen behoudens bezwaar van uw kant, worden geregistreerd in onze databank. De gegevens zullen gebruikt worden voor het beoordelen van uw kandidatuur en, bij indiensttreding, voor het beheren en optimaliseren van de relatie tussen u en de onderneming, en voor het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. De wet voorziet het recht van toegang en verbetering.
security code
Code overnemen aub:

 

Webdesign webspice